> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Gwella ffitrwydd, cryfder a stamina wrth weithio ar arddull a thechneg. Meistrolwch eich sgiliau yn y dŵr a nofio gyda ffrindiau mewn sesiynau sydd dan arweiniad hyfforddwr. Gwersi i oedolion mewn awyrgylch sydd ddim yn gystadleuol.