Bwriad y dosbarth neu’r cwrs yw gwella ystum y corff a chryfhau'r cefn. Gwneir hyn trwy amrywiaeth o ymarferion symudedd, cryfhau ac ymestyn, a fydd yn cael eu datblygu dros yr wythnosau.