> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Mae Kangoo Dance yn rhaglen aerobig ddiogel, egnïol, hwyliog ac ysgogol a addysgir i gerddoriaeth. Mae’r rhaglen yn ymarferol ac yn dysgu technegau neidio effeithiol i gyfranogwyr ar gyfer gwell mwynhad ac yn atal anafiadau oherwydd straen bio-mecanyddol. Gwnewch eich hoff symudiadau dawns i gyd mewn esgidiau adlamu Kangoo Jumps, a darganfyddwch ryfeddodau adlamu!