Kettlercise® Un darn o offer ac un nod, sef cael gwared â braster 

Kettlercise® yw YR ymarfer mwyaf effeithiol er mwyn cael gwared ar fraster gan ddefnyddio Kettlebell....... wedi'i gynllunio i lunio a cherfio'ch corff mewn cyn lleied ag 20 munud er mwyn cael gwared ar fraster yn gyflym ac i ffyrfhau’r corff. Mae'n hwyl, yn gyflym iawn ac yn hynod effeithiol!