> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Nod y dosbarth yw cydbwyso ein hiechyd corfforol ac emosiynol gan eu bod wedi'u cydblethu'n agos yn y cysylltiad, fel y’i gelwir, rhwng y meddwl a’r corff. Bydd cyfuniad ysgafn o symudiadau tai chi, Pilates ac ioga yn anelu at adeiladu hyblygrwydd a chryfder a'ch gadael yn teimlo'n dawel ac yn heddychlon.