> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Ymarferion llai heriol sy'n targedu’r cyhyrau dwfn sy’n effeithio ar ystum y corff yw Ffitrwydd Pilates, gan feithrin cryfder o'r tu mewn ac ailgydbwyso'ch cyhyrau. Mae Ffitrwydd Pilates yn gwella cydbwysedd cyhyrol a chryfder ac yn gwella osgo’r corff.