> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Mae Pilates yn drefn gyflyru'r corff sy'n ceisio gwella hyblygrwydd, dycnwch a chydsymudiad.Mae'n gwella cylchrediad ac yn helpu i gerfio'r corff. Mae Pilates yn boblogaidd iawn ymysg athletwyr proffesiynol er mwyn meithrin craidd cryf!