> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Bwriad Pilaticise yw cryfhau’r corff mewn ffordd gytbwys, gan roi pwyslais penodol ar gryfder craidd er mwyn gwella ffitrwydd cyffredinol a llesiant.