> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Mae’r sesiynau hyn yn cynnwys symud o gwmpas yr orsaf ‘Synrgy’, cwblhau gwahanol ymarferion fel tynnu rhaff, neidio, defnyddio bandiau gwrthiant, kettlebells, ceblau ymwrthedd, ymarferion adlamu a llawer mwy. 

Bydd ymarferion yn cael eu teilwra i allu pob person a'ch nodau!