Ymarfer gyda chylchyn

A wyddoch chi ei fod wedi'i brofi bod ymarfer gyda chylchyn hwla yn gallu llosgi hyd at 400 o galorïau yr awr?

Dysgwch sut i ddefnyddio cylchyn hwla, llosgi calorïau a ffyrfhau eich cyhyrau yn y dosbarth hwyliog hwn!

Gan ddefnyddio cyfuniad o ymarfer gyda chylchyn, ymarferion pêl swiss, sgipio a mwy, mae'r dosbarth hwn yn ffordd wych o'ch helpu i wella eich ffitrwydd a cholli pwysau wrth gael hwyl.