> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

Ymarfer i’r Corff Cyfan

Dosbarth sy’n llawn amrywiaeth er mwyn ymarfer y corff cyfan! Gan ddefnyddio cyfuniad o aerobeg, ymarferion camu, ymarferion gan ddefnyddio pwysau’r corff a dymbel, mae’r dosbarth hwn yn gwneud yn union fel mae’r enw yn ei awgrymu!