> pembrokeshire leisure logo with words ymarfer grwp

ZUMBA (AUR)

Yn berffaith ar gyfer oedolion hŷn sionc sy'n chwilio am ddosbarth Zumba® wedi'i addasu sy'n ail-greu'r symudiadau gwreiddiol rydych chi'n eu mwynhau ond ar ddwysedd is.

 

Zumba®

Yn cyfuno symudiadau a ddefnyddir mewn gwahanol ddawnsiau Lladin fel samba, mambo a salsa, yn ogystal â dawnsio bol, hip-hop a chrefft ymladd, i gyd wedi'u gosod i drac sain â thempo cerddoriaeth Ladin fywiog. Gyda'i gilydd, mae'r amrywiol elfennau ffitrwydd Zumba hyn yn darparu ymarferion corff rhythmig a chyffrous sy'n llawer o hwyl!