> child swimming in the pool with goggles on

Anghenion Dysgu Ychwanegol - nofio AM DDIM

Sesiwn nofio gyhoeddus ar gyfer oedolion a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol.

 

Mae angen i bawb sydd eisiau cymryd rhan fod wedi cofrestru gyda Hamdden Sir Benfro  a gellir gwneud hyn drwy eich Canolfan Hamdden.

 

Enw'r ganolfanDyddiadau ac amseroedd y sesiwn
Crymych

Dydd Mercher - 24/7/24, 31/7/24, 7/8/24, 14/8/24, 21/8/24, 28/8/24

3.30pm - 4.30pm

Abergwaun

Dydd Iau - 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08 a 29/08

2:15pm - 3:15pm

Hwlffordd

Dydd Mercher

3:30yp - 4:30yp (Small Pool)

3:30yp - 4:30yp (Variable Pool)

 

Sylwch mai nifer cyfyngedig o welyau newid sydd gennym 

yn y ganolfan, mae'r rhain yn amodol ar argaeledd.

AberdaugleddauDydd Iau 1.15pm - 2.15pm
Penfro

Dydd Mawrth - 23/07/24, 30/07/24, 06/08/24, 13/08/24, 20/08/24, 27/08/24

9:00am - 10:00am

Dinbych-y-pysgod

Dydd Mawrth - 23/07/24, 30/07/24, 06/08/24, 13/08/24, 20/08/24, 27/08/24

9:45am - 10:45am