Gall aelodau iau sydd wedi cwblhau cyfnod sefydlu fynychu ein sesiynau dan oruchwyliaeth, bob dydd yn ystod gwyliau'r haf. Yn ein sesiynau Ffitrwydd Teuluol, gall rhieni wneud ymarfer corff gyda phlant (11-12 oed) sydd wedi cwblhau’r cyfnod sefydlu y tu allan i'n hamseroedd Campfa dan Oruchwyliaeth.

 

Enw’r Ganolfan

Dyddiad ac Amser y Sesiwn

Crymych

Dydd Gwener, 29 Rhagfyr, 8am – 1pm

Dydd Mawrth, 2 Ionawr, 9am – 4pm

Dydd Mercher, 3 Ionawr, 9am – 4pm

Dydd Iau, 4 Ionawr, 9am – 4pm

Dydd Gwener, 5 Ionawr, 9am – 4pm

Abergwaun

Dydd Mercher, 27 Rhagfyr – Dydd Sadwrn, 30 Rhagfyr, 8am – 1pm

Dydd Mawrth, 2 Ionawr – Dydd Gwener, 5 Ionawr, 7am – 5pm

Dydd Sadwrn, 6 Ionawr, 8.30am – 5pm

Dydd Sul, 7 Ionawr, 8.30am – 3pm

Hwlffordd

Dydd Mercher, 27 Rhagfyr – Dydd Sadwrn, 30 Rhagfyr, 8am – 1pm

Dydd Mawrth, 2 Ionawr – Dydd Gwener, 5 Ionawr, 9am – 5pm 

Aberdaugleddau

Dydd Mercher, 27 Rhagfyr – Dydd Sadwrn, 30 Rhagfyr, 9am – 1pm 

Dydd Mawrth, 2 Ionawr – Dydd Sul, 7 Ionawr, 9am – 4pm 

Penfro

Dydd Mercher, 27 Rhagfyr –  Dydd Sadwrn, 30 Rhagfyr, 8am – 1pm

Dydd Mawrth, 2 Ionawr, – Dydd Gwener, 5 Ionawr, 9am – 5pm

Dydd Sadwrn, 6 Ionawr a Dydd Sul, 7 Ionawr, 8am – 3pm

Dinbych-y-pysgod

Dydd Mercher, 27 Rhagfyr – Dydd Sadwrn, 30 Rhagfyr, 8am – 1pm

Dydd Mawrth, 2 Ionawr – Dydd Gwener, 5 Ionawr, 9am – 5pm

Dydd Sadwrn, 6 Ionawr a Dydd Sul, 7 Ionawr, 8am – 3pm