Gall aelodau iau sydd wedi cwblhau cyfnod sefydlu fynychu ein sesiynau dan oruchwyliaeth, bob dydd yn ystod gwyliau'r haf. Yn ein sesiynau Ffitrwydd Teuluol, gall rhieni wneud ymarfer corff gyda phlant (11-12 oed) sydd wedi cwblhau’r cyfnod sefydlu y tu allan i'n hamseroedd Campfa dan Oruchwyliaeth.

 

Enw CanolfanDyddiad ac amser y sesiwn
Crymych

Dydd Llun - Dydd Gwener

9.00yb - 4.00yp

Abergwaun

Dydd Llun - Dydd Gwener 7:00yb - 5:00yp

Dydd Sadwrn 8:30yb - 5:00yp

Dydd Sul 8:30yb - 3:00yp

Hwlffordd

Dydd Llun - Dydd Gwener 9:00yb - 3:00yp

Dydd Llun Gŵyl y Banc (26/08) 8:00yb - 1:00yp

AberdaugleddauDydd Llun - Dydd Gwenner 9.00yb - 4.00yp
Penfro

Dydd Llun - Dydd Gwener 9:00yb - 5:00yp

Dydd Sadwrn 7:30yb - 3:00yp

Dydd Sul 7:30yb - 3:00yp

Dinbych-y-pysgod

Dydd Llun - Dydd Gwener 9:00yb - 5:00yp

Dydd Sadwrn 7:30yb - 3:00yp

Dydd Sul 7:30yb - 3:00yp