Mae sesiynau ffitrwydd iau ar gyfer plant 11 a 12 oed i ddod i ddefnyddio ein hystafell ffitrwydd.

Dewch ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau i gadw eich hun yn actif ac yn llawn cymhelliant. *Mae angen kickstart.

 

Enw CanolfanDyddiad ac amser y sesiwn
Crymych 
Abergwaun 
Tyddewi 
Hwlffordd 
Aberdaugleddau 
Penfro 
Dinbych-y-pysgod