> dark blue background with 4 images of children playing

Dewch i fwynhau ychydig o hwyl a gweithgareddau yn ein canolfannau.

Bydd y sesiynau'n amrywio o ganolfan i ganolfan ond yr un yw’r nod. Byddwn yn cynnig gweithgareddau strwythuredig o ioga, dawnsio, canu a llawer mwy, ar ôl hyn mae'r plant bach yn rhydd i grwydro mewn amgylchedd diogel tra bod yr oedolion yn sgwrsio :)

 

Enw'r ganolfanDyddiad ac amser y sesiwn
Crymych 
Abergwaun 
HwlfforddTBC
Aberdaugleddau 
Penfro 
Dinbych-y-pysgod