> Gwersi nofio dwys

Ymunwch â ni am gwrs wythnos o hyfforddiant – dyma’r ffordd orau i roi eich sgiliau nofio ar lwybr carlam. Mae ein gwersi nofio dwys yn ystod y gwyliau yn rhoi cyfle i blant gyflymu eu dysgu, cynyddu eu hyder yn y dŵr a gwella eu techneg nofio.