> Gwersi nofio dwys

Ymunwch â ni am gwrs wythnos o hyfforddiant – dyma’r ffordd orau i roi eich sgiliau nofio ar lwybr carlam. Mae ein gwersi nofio dwys yn ystod y gwyliau yn rhoi cyfle i blant gyflymu eu dysgu, cynyddu eu hyder yn y dŵr a gwella eu techneg nofio.

Enw CanolfanDyddiad ac amser y sesiwn
CrymychNid yw'r sesiynau hyn yn digwydd y gwyliau hwn
AbergwaunNid yw'r sesiynau hyn yn digwydd y gwyliau hwn
HwlfforddNid yw'r sesiynau hyn yn digwydd y gwyliau hwn
Aberdaugleddau

Dydd Mawrth 28 Mai - Dydd Gwenner 31 Mai

Sblash 5/6 a Ton 1 9.30yb - 10.00yb

Ton 2 10.00yb - 10.30yb

Ton 3 10.30yb - 11.00yb 

Penfro

Dydd Mawrth 28 Mai - Dydd Gwener 31 Mai

Ton 3 10.00yb - 10.30yb

Ton 4 10.35yb - 11.15yb

Ton 5 11.20yb - 12.00yp

Dinbych-y-pysgodNid yw'r sesiynau hyn yn digwydd y gwyliau hwn