Mae'r sesiynau hyn wedi'u sefydlu yn ein neuadd chwaraeon gyda'r Playzone* (neu Castell Neidio), Chwarae Meddal a theganau a pheli. Mae'r sesiynau hyn yn wych i ddod â'r plant a gadael iddynt losgi ychydig o egni.

*Ardal offer wedi’u llenwi ag aer yw’r Playzone, gyda chwarae meddal a llithren. Mae staff yn bresennol ond nid oes strwythur i’r sesiynau. Bydd yr aelod staff wrth law i oruchwylio, rhoi cymorth ac ymuno yn yr hwyl. 

Plant chwech oed ac iau.

 

Enw CanolfanDyddiad ac amser y sesiwn
Crymych

Dydd Llun 25 Mawrth 10.00yb - 12.00yp

Dydd Iau 4 Ebrill 10.30yb - 12.30yp

Dydd Iau 5 Ebrill 1.00yp - 3.00yp

Abergwaun

Dydd Llun 25 Mawrth 1.30yp - 3.00yp

Dydd Mercher 27 Mawrth 10.00yb - 11.30yb

Dydd Mercher 3 Ebrill 10.00yb - 11.30yb

Dydd Gwener 5 Ebrill 1.30yp - 3.00yp

Hwlffordd

Pentref Chwaraeon Sir Benfro 

Dydd Mawrth, 26 Mawrth a Dydd Iau, 28 Mawrth 

10:30am – 11:30am 

Dydd Mawrth, 2 Ebrill a Dydd Iau, 4 Ebrill

10:30am – 11:30am 

Aberdaugleddau

Dydd Llun 25 Mawrth a Dydd Mercher 27 Mawrth

12.00yp - 1.30yp

Dydd Gwenner 29 Mawrth 11.30yb - 1.00yp

Dydd Llun 1 Ebrill 11.00yb - 12.30yp

Dydd Mercher 3 Ebrill a Dydd Gwenner 5 Ebrill

12.00yp - 1.30yp

Penfro

Dydd Llun 25 Mawrth 10.00yb - 2.00yp

Dydd Mawrth 2 Ebrill 10.00yb - 2.00yp

Dinbych-y-pysgodDilynwch y ddolen am ragor o wybodaeth (20+) Facebook