Mae'r sesiynau hyn wedi'u sefydlu yn ein neuadd chwaraeon gyda'r Playzone* (neu Castell Neidio), Chwarae Meddal a theganau a pheli. Mae'r sesiynau hyn yn wych i ddod â'r plant a gadael iddynt losgi ychydig o egni.

*Ardal offer wedi’u llenwi ag aer yw’r Playzone, gyda chwarae meddal a llithren. Mae staff yn bresennol ond nid oes strwythur i’r sesiynau. Bydd yr aelod staff wrth law i oruchwylio, rhoi cymorth ac ymuno yn yr hwyl. 

Plant chwech oed ac iau.

 

Enw’r Ganolfan

Dyddiad ac Amser y Sesiwn

Crymych

Dydd Gwener, 29 Rhagfyr, 8am – 1pm

Dydd Mawrth, 2 Ionawr, 9.30am – 1.30pm

Dydd Gwener, 5 Ionawr, 1pm – 3pm

Abergwaun

Dydd Mercher, 3 Ionawr, 1.30pm – 3pm

Dydd Gwener, 5 Ionawr, 10am – 11.30am 

Hwlffordd

Dydd Sadwrn, 23 Rhagfyr, 2pm – 3pm (3-6 oed)

Dydd Sadwrn, 30 Rhagfyr, 2pm – 3pm (3-6 oed)

Aberdaugleddau

Dydd Mawrth, 2 Ionawr, 9.30am – 11am

Dydd Mercher, 3 Ionawr, 11.45am – 1.15pm 

Dydd Iau, 4 Ionawr, 11.45am – 1.15pm 

Dydd Sadwrn, 6 Ionawr, 9.30am – 11am

Penfro

Dydd Mercher, 3 Ionawr, 10am – 2pm, Heb oruchwyliaeth 0-7 oed

Dydd Gwener, 5 Ionawr, 10am – 2pm, Heb oruchwyliaeth 0-7 oed

Dinbych-y-pysgodI’w gadarnhau