> Pool inflatable

Sesiwn offer gwynt yn y pwll AM DDIM

Sesiwn offer gwynt yn y pwll AM DDIM

Mwynhewch yn ein pwll dros yr haf, beth am roi cynnig arnyn nhw i gyd.

Edrychwch ar y sesiynau AM DDIM yn ein canolfannau

 

Mae angen i bawb sydd eisiau cymryd rhan fod wedi cofrestru gyda Hamdden Sir Benfro  a gellir gwneud hyn drwy eich Canolfan Hamdden.

 

Enw'r ganolfanDyddiad ac amser y sesiwn
Crymych 
Abergwaun

Dydd Mawrth - 23/07, 30/07, 06/08, 13/08 & 27/08

1:30yp - 2:30yp (yn eithrio 20fed Awst)

HwlfforddDydd Gwener - 1:00yp - 1:45yp
Aberdaugleddau 
Penfro

Dydd Iau - 25/07/24, 01/08/24, 08/08/24, 15/08/24, 22/08/24, 29/08/24

2:00yp - 3:00yp

Dinbych-y-pysgod

Dydd Gwener - 26/07/24, 02/08/24, 09/08/24, 16/08/24, 23/08/24, 30/08/24

9:30yb - 10:30yb