> sesiwn chwarae

Holl hwyl ein sesiynau chwarae arferol OND maent AM DDIM

Cynhelir sesiwn yn y canolfannau canlynol bob wythnos drwy gydol y gwyliau.

 

Mae angen i bawb sydd eisiau cymryd rhan fod wedi cofrestru gyda Hamdden Sir Benfro  a gellir gwneud hyn drwy eich Canolfan Hamdden.

 

Enw'r ganolfanDyddiad ac amser y sesiwn
Crymych 
Abergwaun

Dydd Mercher 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08 &28/08

10:00yb - 12:00yp

HwlfforddDydd Sadwrn - 1:30yp - 3:30yp
Ty DdewiDydd Llun 9:00yb - 11:00yb
Aberdaugleddau 
Penfro

Dydd Mercher 4/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08 a 28/08

10:00yb - 2:00yp

Dinbych-y-pysgodDdim yn rhedeg yn y cyfleuster hwn.