> sesiwn chwarae

Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn ein neuadd chwaraeon ac yn cynnwys Playzone* (neu gastell bownsio), Miri Meddal a theganau. Mae'r sesiynau yn wych i'r plant losgi rhywfaint o egni.

 

Mae staff yn bresennol ond nid oes strwythur i’r sesiynau. Bydd staff wrth law i oruchwylio, rhoi cymorth ac ymuno yn yr hwyl.

 

Yn cynnwys byr bryd.

 

Lleoedd cyfyngedig - Nid yw archebu lle yn hanfodol ar gyfer ein gweithgareddau ond byddwch yn ymwybodol bod lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

 

* Ardal gaeëdig sydd ag offer wedi'i lenwi ag aer yw Playzone, sy'n cynnwys offer miri meddal a llithren. Gwiriwch isod am restr o'r hyn fydd ar gael ym mhob canolfan. 

 

- AM DDIM

- sesiwn 2 awr

- plant 0-8 oed

 

Sut i gadw lle:

Byddwn yn agor lleoedd ar gyfer cadw lle ymlaen llaw ar gyfer ein gweithgareddau ond peidiwch â phoeni, bydd lleoedd ar y diwrnod*

*Ar y diwrnod byddwch yn cadw lle ar sail y cyntaf i'r felin

 

 

Gwybodaeth am y ganolfan: 

 

Abergwaun a Hwlffordd:

Playzone

 

Crymych, Aberdaugleddau, Penfro a Dinbych-y-pysgod:

Castell bownsio

 

Neuadd Chwaraeon Tyddewi:

Bydd offer chwarae, ond nid offer wedi'i lenwi ag aer.

 

Enw CanolfanDyddiad ac amser y sesiwn
Crymych

Dydd Iau - 25/8/24, 1/8/24, 8/8/24, 15/8/24, 22/8/24, 29/8/24

1.00yp - 3.00yp

Abergwaun 
Tyddewi 
Hwlffordd 
Aberdaugleddau 
Penfro 
Dinbych-y-pysgod