> calendar with ticks in it

Digwyddiadau i ddod

Mae amser cinio yn bwysig i ni i gyd ac rydym am eich cefnogi i ddechrau symud.

Ein nod yw cymryd seibiant o eistedd wrth eich desg a gwneud rhywbeth gwahanol.

Mae ein hymarferion yn cynnig manteision unigryw a all wella eich lles cyffredinol.

•             Mwy o egni a chynhyrchiant am weddill y dydd.

•             Adfywio eich meddwl, brwydro yn erbyn mynd yn gysglyd canol dydd a gwella eich gallu i ganolbwyntio.

 

Gallwch archebu nawr trwy'r Ap a'r Wefan a hefyd drwy ffonio Canolfan Hamdden Hwlffordd – 01437 776676.

Canolfan Hamdden Hwlffordd - Amserlen dros dro

 

 

DIWRNOD

 

DOSBARTHAMSERLLEOLIAD

DYDD LLUN

 

IOGA (VINYASA)12.15 - 12.45STIWDIO 2

DYDD LLUN

 

IOGA (NIDRA)12.50 - 13.20STIWDIO 2
DYDD MAWRTHBEICIO GRŴP12.15 - 12.45STIWDIO FEICIAU
DYDD MERCHERZUMBA12.45 - 13.15STWIDIO DDAWNS 

DYDD IAU

 

YMARFER CYLCHOL12.40 - 13.10STWIDIO DDAWNS

DYDD GWENER

 

KETTLES12.30 - 13.00STWIDIO DDAWNS