> parti calan gaeaf

*Ddim ar gael ar hyn o bryd

Oes gennych chi rai symudiadau rydych chi wedi bod yn ysu i’w dangos i’ch ffrindiau?

Neu heb y symudiadau ond wrth eich bodd yn dawnsio?

Mae’r parti hwn yn berffaith i chi gyd.

Trowch y tiwns i fyny a mwynhewch

Dim ond yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd y cynhelir y parti hwn