Dyma’r parti perffaith i ddod â’ch ffrindiau at ei gilydd. Dewiswch eich timau a gadewch i’r hwyl ddechrau.

Bydd gennych y neuadd chwaraeon yn gyfan a rhwystrau wedi’u gosod ar eich cyfer.

Am ffordd i dreulio’r diwrnod!

Dim ond yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau y cynhelir y parti hwn