Tystebau

Edrychwch ar yr hyn y mae ein cyfranogwyr yn ei ddweud

Cliciwch yma

Dolenni allanol

Age Cymru Dyfed | Ein Gwasanaethau (www.ageuk.org.uk/cymraeg)

Mae Age Cymru Dyfed yn cynnig gwasanaethau hanfodol i bobl hŷn yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. 

Age Cymru ¦ HOPE (ageuk.org.uk)

Gwasanaeth Eirioli HOPE Age Cymru – Mae HOPE (Helping others participate and engage / Helpu eraill i gyfranogi ac ymgysylltu) yn darparu gwasanaeth eirioli ar gyfer pobl hŷn (dros 50 oed) a gofalwyr ledled Cymru.

Versus Arthritis – (accesspembrokeshire.co.uk)

Mae Versus Arthritis yn elusen sydd â'r diben o gefnogi pobl sy'n cael anawsterau â'r ffurfiau amrywiol ar arthritis. 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) – Cysylltwyr Cymunedol

Mae Cysylltwyr Cymunedol yn cynnig cynllun benthyciad digidol gyda data i'ch helpu i fynd ar-lein gyda chymorth un i un.

Abergwaun a Gogledd Sir Benfro, E-bost – Julie.campbell@pavs.org.uk – 07595 192 937

Arberth a Dinbych-y-pysgod, E-bost – Jo.brookman-lloyd@pavs.org.uk – 07595 192 933

Neyland a Phenfro – E-bost – Mia.gillies@pavs.org.uk – 07595 192 931

Hwlffordd ac Aberdaugleddau – Fern.jones@pavs.org.uk – 07595 192 935

Heini am oes