> Cwestiynnau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin Heini am Oes

C) A oes angen bod yn aelod er mwyn cymryd rhan?

A) Oes, ar gyfer gweithgareddau o dan adain Hamdden Sir Benfro. Mae'n bosibl na fydd rhaid i chi fod yn aelod cofrestredig ar gyfer gweithgareddau a gynigir gan bartneriaid allanol ond gall gweithgareddau amrywio.

C) Rwy'n meddwl fy mod wedi cofrestru'n barod gyda Hamdden Sir Benfro; sut mae modd cael mynediad at ap Pembs Leisure?

A) Lawrlwythwch yr ap 'Pembs Leisure' o'ch siop apiau symudol a dewiswch eich canolfan hamdden ddewisol o'r rhestr o safleoedd. Os ydych yn aelod yn barod, dilynwch y ddolen hon, Cewch eich manylion mewngofnodi, i dderbyn eich manylion mewngofnodi. Ar ôl derbyn eich manylion mewngofnodi, llywiwch i'r adrannau 'HSB Fyw' neu ‘HSB Unrhyw Bryd’ o’r ap i gael mynediad at ein dosbarthiadau sy'n cael eu ffrydio'n fyw ac i'n llyfrgell Heini am Oes. 

Cysylltwch ag [javascript protected email address] am ragor o gymorth. 

C) A fydd y sesiynau'n cael eu cynnig yn fy nghanolfan hamdden leol?

A) Byddant. Bydd Heini am Oes yn hybu gweithgareddau i bobl dros 60 oed ar draws holl gyfleusterau Hamdden Sir Benfro. 

C) Os wyf yn adnabod rhywun sydd eisiau ymuno, sut allaf gael nhw i gymryd rhan? 

A) Er mwyn cymryd rhan, gallwch anfon e-bost at [javascript protected email address] neu, fel arall, gallwch ffonio neu ymweld â'ch cyfleuster hamdden lleol am fwy o wybodaeth.

Dewch o hyd i'ch canolfan hamdden agosaf yma

C) Nid wyf yn gamster ar y rhyngrwyd. A oes modd derbyn cymorth i fynd ar-lein a chael mynediad at y gwasanaethau hyn?

A) Oes, mae nifer o wasanaethau cymorth ar gael. Gellir dod o hyd i'r rhain yn yr adran dolenni allanol ar y dudalen we flaenorol.

C) A oes angen i mi gael fy atgyfeirio i gael mynediad i'r cynllun hwn?

A) Nac oes, mae pawb sy'n 60 oed a throsodd ac yn ddefnyddiwr sydd newydd gofrestru gyda Hamdden Sir Benfro yn gallu cael mynediad at y cynllun hwn.

C) A oes tâl ar gyfer cymryd rhan yn y cynllun hwn?

A) Mae'r cynllun yn RHAD AC AM DDIM am yr wyth wythnos gychwynnol a £2.50 y sesiwn ar gyfer yr wyth wythnos ddilynol ar gyfer defnyddwyr cymwys.

Lawrlwythwch y app

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ap a chyrchu ein gwasanaethau Digidol gartref

Ap 'Pembs Leisure' – Canllaw Cymorth

Sylwch bod yn rhaid i chi fod ag aelodaeth ddilys er mwyn cael mynediad at ein cynnwys rhithwir/byw.

 

Lawrlwytho'r ap

 1. Lawrlwythwch yr ap ‘Pembs Leisure' o'r siop apiau o’ch dewis.
 2. Dewiswch safle dewisol/lleol, wedyn bydd yr hafan yn agor.

Mewngofnodi

 1. Os nad ydych wedi mewngofnodi i ap ‘Pembs Leisure’ eto, byddai'n gofyn ichi fewngofnodi cyn ichi allu gweld unrhyw gynnwys. 
 2. Yr hyn y bydd ei angen arnoch: 
 3. Y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru fel defnyddiwr Hamdden Sir Benfro. 
 4. Y PIN a ddarparwyd gan Hamdden Sir Benfro.
 5. Os nad ydych yn sicr o un o'r uchod, gallwch gysylltu â'ch cyfleuster Hamdden Sir Benfro agosaf dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Er mwyn darganfod lle mae eich cyfleuster agosaf, cliciwch yma. Fel arall, os nad ydych wedi cofrestru eto, gallwch gofrestru yma neu defnyddiwch y botwm ‘register’ yn yr ap. 

Cael mynediad at ffrwd fyw – PL LIVE

 1. Cewch fynediad at ddosbarthiadau ffrwd fyw trwy glicio ar ‘PL LIVE’ a bydd yr amserlen yn ymddangos.
 2. Dewiswch y dosbarth i weld mwy o wybodaeth megis hyd, disgrifiad, hyfforddwyr ac ati.
 3. Ar adeg eich dosbarth ffrwd fyw, gwasgwch ‘Livestream’ – mae'n rhaid i chi ddarllen y datganiad ymrwymiad iechyd a chytuno iddo cyn mynd ymlaen. Ar ôl cytuno, bydd y ffrwd fyw yn cychwyn. 

Cael mynediad at ‘ar alw’ – PL ANYTIME

 1. Cewch fynediad at ddosbarthiadau ar alw trwy glicio ar ‘PL ANYTIME’ a byddwch yn gweld rhestr o ddosbarthiadau wedi'u categoreiddio. Gwasgwch ‘View all’ i weld yr holl gynnwys sydd o dan yr is-bennawd penodedig.Ar gyfer llyfrgell ‘Heini am Oes’, sgroliwch i lawr i weld yr is-bennawd ‘60+ Active 4 Life’.
 2. Dewiswch y dosbarth i weld mwy o wybodaeth megis hyd, disgrifiad, hyfforddwyr ac ati.

Gwasgwch ‘Play’ i lansio'r dosbarth a ddewiswyd – mae'n rhaid i chi ddarllen y datganiad ymrwymiad iechyd a chytuno iddo cyn mynd ymlaen. Ar ôl cytuno, bydd y dosbarth yn chwarae.