Lawrlwythwch y app

Cliciwch isod i lawrlwytho'r ap a chyrchu ein gwasanaethau Digidol gartref

Ap 'Pembs Leisure' – Canllaw Cymorth

Sylwch bod yn rhaid i chi fod ag aelodaeth ddilys er mwyn cael mynediad at ein cynnwys rhithwir/byw.

 

Lawrlwytho'r ap

 1. Lawrlwythwch yr ap ‘Pembs Leisure' o'r siop apiau o’ch dewis.
 2. Dewiswch safle dewisol/lleol, wedyn bydd yr hafan yn agor.

Mewngofnodi

 1. Os nad ydych wedi mewngofnodi i ap ‘Pembs Leisure’ eto, byddai'n gofyn ichi fewngofnodi cyn ichi allu gweld unrhyw gynnwys. 
 2. Yr hyn y bydd ei angen arnoch: 
 3. Y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i gofrestru fel defnyddiwr Hamdden Sir Benfro. 
 4. Y PIN a ddarparwyd gan Hamdden Sir Benfro.
 5. Os nad ydych yn sicr o un o'r uchod, gallwch gysylltu â'ch cyfleuster Hamdden Sir Benfro agosaf dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Er mwyn darganfod lle mae eich cyfleuster agosaf, cliciwch yma. Fel arall, os nad ydych wedi cofrestru eto, gallwch gofrestru yma neu defnyddiwch y botwm ‘register’ yn yr ap. 

Cael mynediad at ffrwd fyw – PL LIVE

 1. Cewch fynediad at ddosbarthiadau ffrwd fyw trwy glicio ar ‘PL LIVE’ a bydd yr amserlen yn ymddangos.
 2. Dewiswch y dosbarth i weld mwy o wybodaeth megis hyd, disgrifiad, hyfforddwyr ac ati.
 3. Ar adeg eich dosbarth ffrwd fyw, gwasgwch ‘Livestream’ – mae'n rhaid i chi ddarllen y datganiad ymrwymiad iechyd a chytuno iddo cyn mynd ymlaen. Ar ôl cytuno, bydd y ffrwd fyw yn cychwyn. 

Cael mynediad at ‘ar alw’ – PL ANYTIME

 1. Cewch fynediad at ddosbarthiadau ar alw trwy glicio ar ‘PL ANYTIME’ a byddwch yn gweld rhestr o ddosbarthiadau wedi'u categoreiddio. Gwasgwch ‘View all’ i weld yr holl gynnwys sydd o dan yr is-bennawd penodedig.Ar gyfer llyfrgell ‘Heini am Oes’, sgroliwch i lawr i weld yr is-bennawd ‘60+ Active 4 Life’.
 2. Dewiswch y dosbarth i weld mwy o wybodaeth megis hyd, disgrifiad, hyfforddwyr ac ati.

Gwasgwch ‘Play’ i lansio'r dosbarth a ddewiswyd – mae'n rhaid i chi ddarllen y datganiad ymrwymiad iechyd a chytuno iddo cyn mynd ymlaen. Ar ôl cytuno, bydd y dosbarth yn chwarae.