C) A oes angen bod yn aelod er mwyn cymryd rhan?

A) Oes, ar gyfer gweithgareddau o dan adain Hamdden Sir Benfro. Mae'n bosibl na fydd rhaid i chi fod yn aelod cofrestredig ar gyfer gweithgareddau a gynigir gan bartïon allanol ond gall gweithgareddau amrywio. 

C) Rwy'n meddwl fy mod wedi cofrestru'n barod gyda Hamdden Sir Benfro. Sut wyf yn cael mynediad at yr ap?

A) Lawrlwythwch yr ap 'Pembs Leisure' o'ch siop apiau symudol a dewiswch eich canolfan hamdden ddewisol o'r rhestr o safleoedd. Os ydych yn aelod yn barod, dilynwch y ddolen hon, Cewch eich manylion mewngofnodi, i dderbyn eich manylion mewngofnodi. Ar ôl derbyn eich manylion mewngofnodi, llywiwch i'r adrannau 'HSB Fyw' neu ‘HSB Unrhyw Bryd’ o’r ap i gael mynediad at ein dosbarthiadau sy'n cael eu ffrydio'n fyw ac i'n llyfrgell Heini am Oes. 

Cysylltwch ag [javascript protected email address] am ragor o gymorth. 

C) A fydd y sesiynau'n cael eu cynnig yn fy nghanolfan hamdden leol?

A) Byddant. Bydd Heini am Oes yn hybu gweithgareddau i bobl dros 60 oed ar draws holl gyfleusterau Hamdden Sir Benfro. 

C) Os wyf yn adnabod rhywun sydd eisiau ymuno, sut allaf gael nhw i gymryd rhan? 

A) Cysylltwch â ni trwy e-bostio [javascript protected email address] neu, fel arall, gallwch ffonio neu ymweld â'ch cyfleuster hamdden leol am fwy o wybodaeth.

Dewch o hyd i'ch canolfan hamdden agosaf yma

C) Nid wyf yn gamster ar y rhyngrwyd. A oes modd derbyn cymorth i fynd ar-lein a chael mynediad at y gwasanaethau hyn?

A) Oes, mae gwasanaethau cymorth helaeth ar gael. Gellir dod o hyd i'r rhain yn yr adran dolenni allanol uchod. 

C) A oes angen i mi cael fy atgyfeirio i gael mynediad i'r cynllun hwn? 

A) Nac oes, mae pawb sy'n 60 oed a throsodd sy'n ddefnyddiwr newydd Hamdden Sir Benfro yn gallu cael mynediad at y cynllun hwn.

C) A oes tâl ar gyfer cymryd rhan yn y cynllun hwn?

A) Mae'r cynllun yn RHAD AC AM DDIM am yr wyth wythnos gychwynnol o'ch taith a £2 y sesiwn ar gyfer yr wyth wythnos ddilynol.