Rydym yn cynnig sesiynau ar draws y Sir gyda chymhorthdal gan Lywodraeth Cymru i helpu i sicrhau bod nofio yn hygyrch i bawb. Ar gyfer plant 19 oed ac iau yn ein 6 phwll rydym yn cynnig:

 

1 sesiwn Nofio am Ddim* bob penwythnos ym mhob un o Byllau Nofio Hamdden Sir Benfro (gweler isod am fanylion)

Tocyn Nofio 12 mis am £35

 

*er mwyn bod yn gymwys i nofio am ddim rhaid i bob unigolyn gofrestru gyda Hamdden Sir Benfro (telerau ac amodau yn berthnasol)

 

Cyfeiriwch at y polisi archebu isod cyn archebu 

 

Enw'r ganolfanDyddiad ac amser y sesiwn
CrymychDydd Sadwrn 11:00yb - 12:00yp
AbergwaunDydd Sadwrn 2:00yp - 3:00yp
HwlfforddDydd Sul 9:00yb - 10:00yb
AberdaugleddauDydd Sadwrn 11:30yb - 1:00yp
PenfroDydd Sul 12:30yp - 1:30yp
Dinbych-y-pysgodDydd Sadwrn 12:00yp- 1:00yp

 

Mwynhewch sesiwn nofio AM DDIM dros y gwyliau.

Edrychwch ar ein sesiynau nofio AM DDIM ar gyfer plant dan 19 oed.

 

Enw'r ganolfanDyddiad ac amser y sesiwn
Crymych 
Abergwaun

Dydd Llun -  22/07, 29/07, 05/08, 12/08, & 19/08

Fflotiau a Hwyl 10:30yb - 11.30yb

Dydd Gwener -  26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 & 30/08

Fflotiau a Hwyl Teulu 3:45yp - 4:45yp

Dydd Sadwrn - 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08 & 31/08

Nofio Cyhoeddus 2:00yp - 3:00yp

Hwlffordd

Dydd Llun:

Fflotiau a Hwyl Teulu  (Pwll Bach) 10:30yb - 11:30yb

Fflotiau a Hwyl  (Variable Pool) 10:30yb - 11:30yb

Dydd Sul:

Nofio Cyhoeddus (Pwll Bach) 9:00yb 0 10:00yb

Aberdaugleddau

Fflotiau a Hwyl Dydd Mercher 4.00yp - 5.00yp

Nofio Cyhoeddus Dydd Gwenner 5.00yp - 6.00yp

Penfro 
Dinbych-y-pysgod